Hundutställningar och vad som gäller

Hundutställningar kan vara inofficiella eller officiella. De senare kan dessutom vara nationella eller internationella. Ja, det är inte helt enkelt att hålla reda på vad som är vad. Många drar sig för att anmäla sin hund till utställningar just av den anledningen. Tillhör du den skaran eller bara är intresserad av att lära dig mer om hundutställningar? Då ska du läsa vidare.

Det finns en avgörande skillnad mellan inofficiella och officiella hundutställningar. Har man anmält sin hund till en officiell utställning har man möjlighet att vinna certifikatkvalité samt certifikat. Om du drömmer om att din hund ska bli svensk utställningschampion krävs åtminstone ett certifikat. Resultaten från officiella hundutställningar stambokförs alltid. Det innebär att Svenska Kennelklubben registrerar resultaten i sin databas.

Om du däremot anmäler din hund till en inofficiell utställning har hunden ingen möjlighet att tilldelas vare sig certifikatkvalité eller certifikat. Och inte heller kommer Svenska Kennelklubben att registrera resultaten. Många väljer därför att använda inofficiella hundutställningar som övning inför officiella utställningar. Som hundägare vill man vara säker på att hunden är tillförlitlig i ringen vid officiella hundutställningar.

Innan man anmäler sin hund till hundutställningar är det en fördel om man har kännedom om rasstandard, utställningsregler, regler för bedömning samt bedömningsordning. Dessutom är du skyldig att till punkt och pricka kunna utställnings- och championatregler och dopningsregler. Om du har koll på vad allt detta innebär kommer utställningsdagen bli en fröjd tillsammans med likasinnade.

Försäkra dig om att ditt medlemskap är betalt innan sista dag för anmälan passerat. Du ska nämligen vara medlem i klubben som arrangerar utställningen. Försäkra dig också om att hunden har ett svenskt registreringsnummer, det är ett krav om ägarna bor i Sverige. Reglerna får inte tummas på. Om betalningen uteblivit räknas det inte som att du diskvalificerats, utan som att du inte varit med över huvud taget.

hundutställningar